Logga
BOKA TID HEM NAPRAPATI STÖTVÅGSBEHANDLING TJÄNSTER KONTAKT

Erbjudande
För att ge fler möjlighet att prova på stötvågsbehandlingens otroliga
effekter erbjuder Naprapatcenter fem behandlingar för endast 1500:-

Gäller en skada

(Normalpris 2500:-)


Hälsporre är den vanligaste åkomman vi behandlar med stötvågsbehandling på Naprapatcenter. 

Hälsporre är en kronisk inflammation av plantarsenans fäste mot hälbenet under foten. 
Symptomen är en brännande smärta under och framför hälen, framförallt under de första stegen på morgonen. 
Även efter en stunds stillasittande brukar symptomen eskalera. 
I vissa fall smärtar varje steg som tas.

Stötvågsbehandling har visat sig ge otroligt bra resultat vid hälsporre. 
Boka din stötvågsbehandling i Växjö direkt via internet: Boka tid


Stötvågsbehandling/Shockwave är en vetenskapligt beprövad metod
för att effektivt behandla bl.a kronisk smärta i leder, senor och muskler.
Forskning visar på mycket goda behandlingsresultat.Smärttillstånd som stötvågsbehandling har visat sig ha mycket god effekt på:

* Axelsmärta (inkläming av supraspinatus eller bicepstendinit)
* Kalkaxel
* Tennis- och golfarmbåge (lateral eller medial epikondyalgi)
* Hälseneinflammation (achillestendinopati/achillestendinos)
* Hälsporre (plantar fasciit)
* Löparknä (ITB-syndrom)
* Hopparknä (patellar tendinopati)
* Trochanterit (smärta utsida höft)
* Benhinneinflammation (medial traktionsperiostit)
* Kronisk ljumsksmärta (adduktor tendinos)
* Triggerpunkter 

Historik

Stötvågsbehandling har använts inom sjukvården sedan 1980 talet. Då sprängdes den första njurstenen med hjälp av stötvåg. Behandlingen av njursten krävde tidigare ett kirurgiskt ingrepp och relativt lång eftervård. Idag är stötvågsbehandling förstahandsvalet. Under 1990-talet har metoden vunnit mark inom muskuloskeletala besvär och skador. Det är framför allt besvär med muskelsenor, tendinopatier, som de senaste femton åren framgångsrikt behandlats med stötvågsbehandling. Inom idrottsmedicinen användes stötvåg för första gången av den tyska olympiatruppen under OS 1996. Idag rekommenderas stötvågsbehandling inom ortopedin ofta före kortisoninjektioner och kirurgi då effektiviteten är så hög och biverkningarna så få. Vävnaden tål belastning snabbare och idrottaren slipper viloperiod och tidskrävande rehabilitering före återgång till tävling.

 

Hur fungerar stötvågsbehandling?

Genom en applikator går stötvågor som uppstår genom lufttrycksgenererade mekaniska slag. Behandlingen ökar den metaboliska aktiviteten i vävnaden och stimulerar kroppens eget läkningssystem. Ökad blodcirkulation och näringstillförsel samt att en ny inflammation startas, vilket är kroppens naturliga reaktion vid läkning och reparation. Det finns forskning som menar att effekten kanske även beror på nedbrytning av den så kallade neovaskulariseringen. Neovaskularisering; vid långvariga besvär i knäskålsena och hälsena, har man funnit nybildning/inväxt av blodkärl och nervändar som normalt inte ska finnas där. Något som verkar kunna bidra till kroniska besvär. En reducering av dessa kärl har visats som effekt av stötvågsbehandling. Vid besvär med kalkinfällning i en sena, har man kunnat visa att stötvågorna bryter ned kalk som då kan föras bort via naturlig väg.

 

Hur går en behandling till?

Innan behandlingen påbörjas får patienten berätta om sina besvär. Därefter görs alltid en undersökning för att säkerställa rätt diagnos. Vet man inte vad som orsakar besvären är risken stor att effekten av behandlingen uteblir.

Man räknar antalet impulser som apparaturen ger. Ca 10000 slag per behandling är vanligt beroende på vad som behandlas. Därefter kompleteras besöket med andra behandlingstekniker beroende på besvär. En behandling per vecka är en vanlig dos. I vetenskapliga studier har det visat sig att vissa individer reagerar med total utläkning redan efter en enstaka behandling. Vanligtvis behöver de flesta ca fem behandlingar för att få ett mer bestående och tillfredsställande resultat. I vissa fall låter resultaten vänta på sig, men stötvågsbehandlingen startar en läkningsprocess som fortgår även efter avslutad behandling.

Stötvågsbehandling är en relativt aggresiv behandlingsform och kan av vissa upplevas som något smärtsam. Obehaget upphör dock direkt efter behandlingen. Biverknigar är ovanliga, men för vissa uppstår ibland ett mindre blåmärke i behandlingsområdet. Likaså kan man ibland få något ökade besvär ett par dagar efter. 

Att tänka på före, under och efter en stötvågsbehandling:

Man bör avstå från intensiv fysisk aktivitet och belastning av behandlad vävnad det närmaste dygnet efter en behandling. Man bör inte heller samtidigt genomgå någon parallell behandling, i synnerhet inte kortisoninjektion eller blodförtunnande medicinering. Personer med hjärtbesvär, ökad blödningstendens samt gravida skall inte behandlas med stötvåg.  Kortisoninjektion får inte ha givits inom en månad före behandling av stötvåg.


Vilka kan inte få stötvågsbehandling?

Om du lider av eller äter något av följande kan du inte behandlas med stötvågsbehandling:

* Blodförtunnande läkemedel, exempelvis Waran
* Hjärtfel eller cirkulationsrubbningar
* Pacemaker
* Blödarsjuka
* Cancer
* Gravid
* Infektion i området som ska behandlas